Peter van den Burg Peters Boeken Biografie Contact Ook de moeite waard
 
 

   

Het fatale manuscript Als broeders tezamen wonen 
Leraar geschiedenis Philip Sandbergen schreef een aantal
jaren geleden een verhaal met als uitgangspunt: stel dat de twee wereldoorlogen niet hadden plaatsgevonden, hoe zou de geschiedenis dan verlopen zijn?
Lees meer...
In zijn tweede roman neemt hij ons mee terug naar de regio van zijn jeugd. In een familiekroniek beschrijft hij het protestants-christelijke boerenmilieu in de eerste helft van de 20e eeuw. We maken kennis met het "goede landleven" van vroeger, maar ook met de menselijke drama's die er bij hoorden...
Lees meer...
 

  

Aaltje onder het kruis  
 
Aaltje is een getrouw aanhanger van de bevindelijk gereformeerde groepering der kruisgezinden.
Het zijn de jaren 1830-1850, de roerige tijd van kerkelijke twisten en afscheidingen die samenvielen met crises in de landbouw, epidemieën en maatschappelijke onrust.
In het IJsselland rond Kampen-Zwolle probeert Aaltje, boerin en moeder van een kinderrijk gezin zich staande te houden. Een moeizame strijd, te meer omdat Hendrik, haar man, nogal eens een borrel teveel drinkt en niets moet hebben van die ‘zware kerk’ van zijn vrouw.
Misschien lijdt ze nog wel het meest onder de vrees, niet tot de uitverkorenen te behoren, maar verloren te gaan.
Dan bereikt de cholera ook het kleine IJsselstadje Wilsum, waar Aaltje in die tijd woont…
Lees meer...

 
   

  


  Soluti